O knihovně

Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 1644. Jejím zřizovatelem je Obec Bílý Kostel nad Nisou. Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu.

Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem.

Podrobnější informace v oddíle Služby.

 

Obecní knihovna v Bílém Kostele nad Nisou byla dána do provozu  1. 1. 1946. Knihovna byla umístěna v prvním patře budovy současného Obecního úřadu. Knihovnicí byla manželka ředitele školy paní Josefa  Morcová. Základem knižního fondu byly svazky z 1. republiky, z dřívější menšinové knihovny.

Po paní Morcové vedli knihovnu mnoho let manželé Matouškovi. Někdy kolem roku 1970, kdy převzal knihovnu po Matouškových pan Václav Poustka, sídlila knihovna v prvním patře nynější restaurace Tatran. Její oficiální název se v průběhu let změnil na Místní lidová knihovna. Od roku 1974 chodila panu Poustkovi pomáhat s budováním lístkového katalogu paní Eva Marečková. Když se v říjnu 1978 Poustkovi odstěhovali do Liberce, knihovnu paní Eva Marečková po panu Poustkovi převzala a vede ji dosud.

Po otevření nové mateřské školy v roce 1980 se v rámci Akce Z začala přestavovat stará mateřská škola, kde měla v přízemí sídlit knihovna a lékařská poradna pro kojence.

Kolaudace byla provedena 10. února 1987. Pár dnů před kolaudací dobrovolní hasiči z Bílého Kostela přestěhovali celý knižní fond do nové knihovny. V tu dobu bylo pro knihovnu zakoupeno 16 velkých regálů a 10 nízkých a tak už se knihy rovnaly do nového nábytku. Následující den po kolaudaci si už chodili čtenáři pro knihy do nově vybudované knihovny.

Po roce 1989 se změnila spousta věcí. Knihovna přešla opět do majetku Obce Bílý Kostel nad Nisou. V roce 1993 se knihovna přestěhovala do přízemí opraveného sídla obecního úřadu, kde sídlí dosud.

V roce 2010 postihla knihovnu jako mnoho jiných v  regionu povodeň, při které bylo zcela zničeno přes 1200 svazků knih. Knihovna přišla také o veškerou výpočetní techniku a také o všechna data. Jen díky dárcům, kteří darovali starší počítače, mohla knihovnice opět od začátku začít s vkládáním knihovního fondu a vše připravovat na zpřístupnění online katalogu, to se také na jaře 2013 podařilo.

Během téhož roku musela knihovna uvolnit jednu místnost pro potřeby České pošty, jinak hrozilo, že v obci bude tato pro občany nezbytná služba zrušena. Po drobných stavebních úpravách tato změna nakonec knihovně prospěla. Díky pochopení vedení obce byly pro knihovnu zakoupeny nové regály pro dětskou a naučnou literaturu a výpůjční pult. Teď už by bylo jen třeba vyměnit regály na beletrii, zásah vody při povodni je přece jen znát.

Koncem roku 2014 byly poprvé udělovány ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje. Vyhlašovatelem nové soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a náměstkyně hejtmana resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Oceněné knihovny (vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje) jednou za dva roky obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.

Za Liberecko získala prvenství Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou.


Více zde: https://www.bilykostel.knihovna.cz/novinky/

 Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i  beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!