Služby

 

Výpůjčky knih

Čtenáři si mohou vybrat knihy z více než pětitisícového vlastního knihovního fondu, který je pravidelně obohacován výměnnými soubory knih z Krajské vědecké knihovny v Liberci.
 

On-line katalog

Katalog knihovny umožňuje všem zájemcům vyhledávat v knihovním fondu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Registrovaní čtenáři mohou nahlížet do svého čtenářského konta, prodlužovat si výpůjčky apod. Na stránce online k atalog naleznete stručný návod jak v katalogu vyhledávat a jak využívat své čtenářské konto.
 

Meziknihovní výpůjční služba

Knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny. Prostřednictvím Jednotné informační brány (v hlavní nabídce vlevo) zjistíte, která knihovna požadovanou knihu vlastní.
 

Informační služba

Knihovnice pomůže uživatelům s vyhledávání potřebných informací jak z pramenů uložených v knihovně, tak i prostřednictvím internetu.
 

Internet

Uživatelé mohou ve výpůjční době knihovny (nebo po dohodě s knihovnicí) využít bezplatný přístup k internetu na 2 počítačových stanicích.


Psaní materiálů

Zájemci si mohou na 2 PC vybavených textovým editorem psát vlastní dokumenty.


Tisk, kopírování, skenování

uživatelé si na multifunkčním zařízení mohou tisknout výstupy z internetu, vlastní vytvořené materiály, mohou si pořídit kopie, případně oskenovat materiály do elektronické podoby. Tisk a kopírování je placená služba. Bezplatně si mohou uložit výstupy na donesené médium (CD, flash disk).


Exkurze dětí z mateřské a základní školy

Po dohodě s knihovnicí.


Ceník placených služeb naleznete na podstránce Ceník.


Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.