Příloha knihovního řádu č.1

Ceník služeb Místní knihovny v Bílém Kostele nad Nisou

 

Registrační poplatky:

Děti a mládež do 18 let připravující se denním studiem na budoucí povolání:

 

30,- Kč

 

 

důchodci

40,- Kč

 

 

 

dospělí

50,- Kč

 

         

 

Registrační poplatky se od 1.října  každého roku snižují pro nově přihlášené čtenáře na polovinu.

Čtenář, který se poprvé zaregistruje v měsíci prosinci, platí registrační poplatek až na další rok.

Sankční poplatky:

 

Poplatky z prodlení (překročení výpůjční doby):

 

 

 

Upozornění o překročení výpůjční doby formou sms

0,- Kč

 

 

 

I.upomínka při překročení výpůjční doby o 1 měsíc

20,- Kč

 

 

 

II. upomínka při překročení výpůjční doby o 2 měsíce

50,- Kč

 

 

 

Předsoudní upomínka

100,- Kč

 

 

 

 

 

 

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

10,- Kč

 

Poškození čárového kódu v knize

20,- Kč

 

 

 

 

Ztráta knihy a časopisu:  až trojnásobek původní ceny nebo fyzická náhrada stejného vydání  + 30,- Kč za knihovnické zpracování.

         

 

Poplatky za speciální služby:

Vytištění informací z databázových souborů přes tiskárnu    5,- Kč za každou započatou stranu.

Ruší se ceník ze dne 31.5.2016

V Bílém Kostele nad Nisou  14.6.2018