Příloha knihovního řádu č.1

Ceník služeb Místní knihovny v Bílém Kostele nad Nisou od 1.1.2024

 

Registrační poplatky:

Děti a mládež do 18 let připravující se denním studiem na budoucí povolání:

 

35,- Kč

 

 

důchodci

50,- Kč

 

 

 

dospělí

65,- Kč

 

         

 

Registrační poplatek platí od prvního přihlášení v roce 365 dní. Např.: První návštěva v roce a prodloužení registrace se uskuteční 14.února 2024. Od tohoto dne platí registrace a má čtenář zaplacený poplatek na 365 dní, t.j.do 12.února 2025.

 

 

Sankční poplatky:

 

Poplatky z prodlení (překročení výpůjční doby):

 

 

 

Upozornění o překročení výpůjční doby formou sms

10,- Kč

 

 

 

I.upomínka při překročení výpůjční doby o 1 měsíc

30,- Kč

 

 

 

II. upomínka při překročení výpůjční doby o 2 měsíce

60,- Kč

 

 

 

Předsoudní upomínka

100,- Kč

 

 

 

 

 

 

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

20,- Kč

 

Poškození čárového kódu v knize

30,- Kč

 

 

 

 

Ztráta knihy a časopisu:  až trojnásobek původní ceny nebo fyzická náhrada stejného vydání  + 30,- Kč za knihovnické zpracování.

         

 

Poplatky za speciální služby:

Vytištění informací z databázových souborů přes tiskárnu    5,- Kč za každou započatou stranu.

Ruší se ceník ze dne 31.5.2016

V Bílém Kostele nad Nisou  14.6.2018